חמדת יהודה
ישראל
אנגלית
צרפתית
תורה פורצת דרך
מכינה קדם צבאית
בוא לפרוץ את החיים
בית מדרש

מועדים

איש יהודי / הרב ינון מדר

העיסוק בהתיישבות בארץ, בבניין לאומי, בהחלת ריבונות ובירור נוקב איך אנו כעם היושב על אדמתו מפיצים את שם ה' בעולם ולא רק שורדים, הם המשמעות והמסר שצריכים להעסיק אותנו בחג הפורים. 

איך יוצאים לחירות? / הרב ינון מדר

החובה של זיכרון יציאת מצרים היא חובה יומיומית לא כזיכרון היסטורי אלא כמנוף לצמיחה לקראת חירות אישית.

מדוע לא "מגילת מרדכי"? / הרב ינון מדר

משום כך בחרו חז"ל לקרוא למגילה על שמה של אסתר. מאחורי ההנהגה האלוקית והתזמון המושלם להצלת עם ישראל עומדת אסתר בחזית בשמה המלא ובגבורה מתמדת. דווקא נקיטת עמדה גלויה תצמיח את הישועה.

 
ארוכה הדרך לחירות / הרב ינון מדר

הרב אשכנזי והרב שלמה גורן הקפידו לשתות את הכוס החמישית. הם ראו בה ביטוי להכרת הטוב וציון דרך משמעותי בתהליך הגאולה. הם הורו לנהוג כך למעשה. אל המקדש בתפארתו עוד תחזינה עיננו ולכן נמזוג גם כוס של אליהו בציפייה לבאות ולהשלמת תהליך הגאולה.

היכן אבא שלי? – לקראת סדר ליל פסח / הרב ינון מדר

עיקר המצווה מן התורה היא 'והגדת לבנך'. מה קורה אם האבא לא למד ולא שנה והוא אינו יודע 'להגיד לבנו'? גם אז מצווה גדולה לכבדו ולעצים את דמותו כמוביל וראש המשפחה. יש לזכור שהמבט שלנו יוצר את דמות האב והכבוד שאנו נותנים לו ישאיר את רישומו על הבנים והנכדים לדורות הבאים.