חמדת יהודה
ישראל
אנגלית
צרפתית
תורה פורצת דרך
מכינה קדם צבאית
בוא לפרוץ את החיים
דף הבית > צרפתית
Chemdat

L’institut Prémilitaire Thoranique Hemdat Yéhouda

 

La Mehina Hemdat Yéhouda, institut prémilitaire Thoranique, dirigée par le Rav Inon Madar a été créée en 5757, 1997 dans le village de Hemdat, dans la Vallée du Jourdain.

Au cours des ans, et au vu de l’évolution des étudiants des instituts prémilitaires en général, et des anciens élèves de Hemdat en particulier, nous avons conçu et développé un programme unique en son genre basé sur le concept d’ « Une Torah éclatante de Vie - Torah Poretzet Haim .

Ce programme est conçu de manière à ce que les jeunes qui y participent puissent se construire une personnalité stable et solide qui leur permettra de faire face aux défis spirituels, sociaux, émotionnels et physiques rencontrés lors du service militaire et après lui.

A la Mehina, basée sur l’enseignement du Rav Léon Ashkenazi (Manitou), za’’l,  nous faisons face à toutes les questions, les conflits, les frictions de tous les niveaux de la vie pratique et spirituelle. L’étude et la recherche de solutions de ces questions permet de développer un leadership et une responsabilité personnelle, spirituelle et sociale.

La Mehina se fait un point d’honneur d’être une partie prenante de la vie des habitants de la Vallée du Jourdain et de leur apporter son aide. Les élèves sont volontaires de la Garde
Civile, Mishmar Haezrahi, aide à la rénovation des maisons des familles nécessiteuses en collaboration avec les services sociaux de la région. Ils prennent une part active dans la préparation des enfants de la région à la Bar Mitsvah.

Les élèves de La Mehina font un service militaire de qualité dans toutes les unités combattantes. Nombreux sont ceux qui servent dans des unités d’élite et arrivent à de hautes fonctions de commandement.
Les anciens élèves de la Mehina ont participes à la dernière opération militaire « Bordure Protectrice » en juillet et aout 2014, et ont eu droit à de nombreuses félicitations.
Nos anciens élèves continuent leur contribution à la société israélienne, même après leur service militaire, et nombreux sont ceux qui sont à des postes clefs de la vie civile.

A ce jour, plus de 600 élèves ont terminé le programme de la Mehina !
L’aide généreuse des anciens élèves, de leurs parents et amis en Israël et à l’étranger est ce qui nous permet de nous consacrer à l’essentiel : l’éducation selon une Torah éclatante de vie pour une prise de leadership et de responsabilité à l’armée et dans le civil.

Toute aide financière sera acceptée avec joie.

Vous pouvez être partenaires de nos projets éducatifs

Vous pouvez envoyer vos dons de plusieurs manières :

Par chèque à l’ordre de la Mehina Hemdat Yehouda
adresse : Hemdat D. N. Mizrah Binyamin 9069500

Par téléphone : 972-2-9944602

Virement bancaire : Banque Mizrahi Tfahot 20

Branche Bait Shean 439

Compte 121771
Swift code : MIZBILIT

Iban : IL560204390000000121771

 

 

Nom:
Tel. portable:
Mail:
נא למלא מייל תקין!
אריה יעקובסון מחזור ג'

"לקחתי מהמכינה שנה של מילוי מצברים לכל החיים"

אלעד (מוצמוץ) כהן מחזור ה'

"הדבר הכי משמעותי שלקחתי מהמכינה הוא חשיבות הזמן כי כשאתה מנצל נכון את הזמן, אתה חי אחרת."

 

אייל אברמצ'יק בוגר מחזור ה'

"מהמכינה לקחתי את אהבת הארץ וציונות, רעות ורצינות בכל משימה."

אבי קיסוס בוגר מחזור ג'

לקחתי מהמכינה את הביטוי "אין לא יכול יש לא רוצה" כמוטו לחיים.

שי פניגשטין בוגר מחזור י"ג

מהמכינה לקחתי תורה שמתחברת לחיים וכמובן-חברי אמת לכל החיים!!

שמעון שועי בוגר מחזור ט"ז

"במכינה למדתי מה זה אומר להיות דתי בארץ ישראל ומה זה להיות מעורב חברתית. במכינה קיבלת בסיס וצידה לדרך הארוכה והקשה רוחנית שמתחילה בצהל וממשיכה בחיים האמיתיים."

יוני קורץ בוגר מחזור ט"ו

"לקחתי מהמכינה חברים אמיתיים ואת הדרך שלפיה אני רוצה לחיות את החיים שלי."

יונתן פצ'ה בוגר מחזור י"ד

“לקחתי מהמכינה את היכולת לראות את הטוב בעצמי ובחבריי”.